Cursa de Llebrers a la Meridiana

Un passatemps no gaire elegant. Els gossos van ser objecte d’espectacle i durant molts anys es va convertir en una diversió bastant popular. No es necessitava molts diners per a apostar en algunes carreres i els obrers de la Barcelona confiaven el seu futur en el llebrer més esvelt i lleuger.

En aquella època no es tenia massa en compte la cura dels gossos respecte a la seva alimentació i cures sanitàries i lamentablement es trobaven en gàbies excessivament petites.

Cursa de llebrers
Cursa de llebrers a Barcelona
Cursa de llebrers a Barcelona
Cursa de llebrers a Barcelona
Pista de gossos - Meridiana Barcelona
Pista de gossos - Meridiana Barcelona